ประกาศรับสมัครงาน

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง  

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา  

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง  

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

คลิกดูรายละเอียด

-ประกาศโรงพยาบาลคูเมือง

-ประกาศโรงพยาบาลคูเมือง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับดีเด่น ดีมาก

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องจัดยาอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

- ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องจัดยาอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียด
ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงานนี้ ในช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นตามที่กำหนดในเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือ www.gprocurement.go.th เท่านั้น 

e-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ระหว่างวันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สนใจที่ต้องการแสดงความคิดเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ให้โรงพยาบาลคูเมือง 
 

บนอาคารโรงพยาบาลคูเมือง  

-ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารโรงพยาบาลคูเมือง  

-ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารโรงพยาบาลคูเมือง

-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567

-จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด สี ๔ หัวตรวจ) จำนวน  ๑  เครื่อง

-จ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

-จ้างตกแต่งภายในและปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก(OPD)

ประกาศขายทอดตลาด

2567

-ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด 

2566  

-ขายครุภัณฑ์ชำรุด 
-ราคากลางครุภัณฑ์ชำรุด