-รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครวันที่ 3 เมษายน 2563 ถึง 22 เมษายน 2563 

-แผนขอสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

-รพ.คูเมืองเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา(เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค.62 - 25 ธ.ค.62)ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

-ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

-รายงานแผนครุภัณฑ์ประจำปีงาบประมาณ 62

-(21 พฤศจิกายน 2561) แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิจ่ายในสักษณะงบลงทุนปี 2562(70%และ20%)

- แบบฟอร์มสอบถามสภาพครุภัณฑ์ที่ได้จัดสรรงบค่าบริการฯปีงบประมาณ 2560 และ 2561  

-  ขออนุมัติตั้งกลุ่ม Social media โรงพยาบาลคูเมือง      

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561    

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์) 

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ) 

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องบรรจุแคปซุูลลงแผง) 

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล) 

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ) 

- แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา7รายการ

- แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา4รายการ

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนมีนาคม(พัสดุ)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนเมษายน(พัสดุ)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนพฤษภาคม(พัสดุ)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนพฤษภาคม(ผลิตยาสมุนไพร)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนมิถุนายน(พัสดุ)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนมิถุนายน(ผลิตยาสมุนไพร)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม(เภสัชกรรม)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม(ทันตกรรม)

 -ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม (กลุ่มการพยาบาล)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม (ผลิตยาสมุนไพร)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม (พัสดุ)

-ขออนุมัติให้มีการเผยแพร่เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคูเมือง

ประกาศแผนซื้อเวชภัณฑ์ยา

ประกาศแผนซื้อเวชภัณฑ์ยา

ประกาศแผนซื้อเวชภัณฑ์ยา

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนสิงหาคม(กลุ่มการพยาบาล)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนสิงหาคม(ทันตกรรม)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนสิงหาคม(บริหาร)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนสิงหาคม(ผลิตยาสมุนไพร)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนสิงหาคม(เภสัชกรรม)