ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-จ้างตกแต่งภายในและปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก(OPD)

---------------------------------------------------------------------------------------------

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2565

-แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งบเงินบำรุง ปี 2565

-ประกาศขายทอดตลาด ไม้รื้อถอน

-ประกาศทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด

-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข 

-แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564 (10%)

-แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564 (70%)

-แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564 (20%)

-ขายต้นไม้ ขายโดยวิธีทอดตลาด (23 ธันวาคม 2563) 

-รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครวันที่ 3 เมษายน 2563 ถึง 22 เมษายน 2563

-แผนขอสนับสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

-รพ.คูเมืองเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา(เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค.62 - 25 ธ.ค.62)ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

-ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

-รายงานแผนครุภัณฑ์ประจำปีงาบประมาณ 62

-(21 พฤศจิกายน 2561) แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิจ่ายในสักษณะงบลงทุนปี 2562(70%และ20%)

- แบบฟอร์มสอบถามสภาพครุภัณฑ์ที่ได้จัดสรรงบค่าบริการฯปีงบประมาณ 2560 และ 2561  

-  ขออนุมัติตั้งกลุ่ม Social media โรงพยาบาลคูเมือง      

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561    

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์) 

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ) 

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องบรรจุแคปซุูลลงแผง) 

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล) 

- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ)